../Images/omomi.jpg
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
 
 
 
 
 اخبار

 

 

 برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه

   
بنا به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل سی و هشتمین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه با حضور اعضاء در تاریخ 94/12/10روز دوشنبه در دفترمعاونت برگزار شد.دراین جلسه دکتر عمویی، ضمن جمع بندی مباحث گذشته از عدم اهتمام بعضی از واحدهای دانشگاه به این مقوله مهم انتقاد کرده و در ادامه بیان داشتند مقام معظم رهبری در چند سال  اخیر در اکثر بیانات خویش بر اهتمام جدی مسئولان  و مردم در جدی گرفتن مساله اقتصاد مقاومتی تاکید نمودند که این موضوع نشانگر این است که ما نیز باید در این حوزه کوشا باشیم . معاونت فرهنگی نیز در چند سال گذشته در مورد  این مقوله با برنامه ریزی کارگاهها و فرهنگ سازی ، فعالیتهای خود را گسترش داده است.در ادامه  این جلسه اعضاء ضمن بحث و تبادل نظر , مقرر نمودند در سال آینده تقویمی جهت نظم بیشتر جلسات تنظیم و به معاونتها و واحدهای ذیربط دانشگاه ابلاغ گردد . همچنین به تبلیغ کالای ایرانی در فضای مجازی دانشگاه  و میزبانی دوره ای این جلسات در معاونتها و معرفی نماینده دائمی معاونتها به این کمیته و آموزش کار پردازان دانشگاه تاکید گردید.شایان ذکر است ، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، یکی از دانشگاههای فعال و پیگیر مساله اقتصاد مقاومتی در بین دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است.


   
  

 

   
به

 

 

 

  .

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 .
 
 
 
>
 
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل - دفتر روابـط عمـومی    /    تلفکس :32194719-011    كدپستي: 47745-47176  

  Email: Ravabet_Mubabol@yahoo.com