فهرست

بازدید رئیس دانشگاه از موسسه خیریه نگهداری معلولین نوشیروانی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه به همراه هیأت رئیسه از مرکز نگهداری معلولین نوشیروانی بابل یکشنبه ۲۱ مردادماه ۹۷ بازدید نمودند.