فهرست

انواع مواد غذايي غير مجاز

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، اداره کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني آرايشي وبهداشتي و مرکز سلامت محيط و کار، انواع مواد غذايي غير مجاز را بشرح زير اعلام نمود:

انواع مواد غذايي غير مجاز درارديبهشت 1389

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، اداره کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني آرايشي وبهداشتي و مرکز سلامت محيط و کار، طي نامه اي به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بابل، انواع مواد غذايي غير مجاز را اعلام نمود.

انواع مواد غذايي غير مجاز در فروردين ماه

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل ، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بابل، انواع مواد غذايي غير مجاز وموادآرايشي غير مجاز را به روابط عمومي دانشگاه جهت اطلاع رساني اعلام نمود:

برگزاري نمايشگاه اعتياد و مواد مخدر در دانشگاه علوم پزشکي بابل

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، واحد مشاوره معاونت دانشجويي – فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي بابل اقدام به برگزاري نمايشگاهي ازاعتياد ومواد مخدر، پخش فيلم و توزيع پوستر و بورشور آن در دانشگاه علوم پزشکي بابل نمود.

مسابقه حفظ، قرائت و تفسيرقرآن در دانشگاه علوم پزشکي بابل براي دانشجويان

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، دفتر کانون و عترت معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بابل در نظر دارد مسابقه اي را تحت عنوان« قرآن و عترت» در بين دانشجويان علوم پزشکي بابل درروز يکشنبه مورخ 26 ارديبهشت 1389، از ساعت 14:30 در سالن شهيد شجاعيان برگزار کند.

قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي جهت اجرا ابلاغ شد

دکتر احمدي نژاد رييس حمهور محترم طي نامه اي به شماره 8521 مورخ 18 فروردين 1389 به وزارت دادگستري قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي( دکتر،مهندس) را اعلام نمود.

دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان و امورپزشکي برنامه هفته بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا و مقام زن و روز مادر را اعلام نمود.

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، دفتر امور زنان وزارت بهداشت و درمان و امورپزشکي برنامه هفته بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا و مقام زن و روز مادر را اعلام نمود.

پيشرفت پنجاه درصدي سايت دستگاه شتابدهنده مرکز پزشکي و پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، سايت دستگاه شتابدهنده مرکز پزشکي و پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر با پيشرفت پنجاه درصد در حال تکميل شدن است.

ديدارفرماندار بابلسراز مرکزپزشکي و پرتودرماني شهيدرجائي بابلسر

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل،فرماندار بابلسر درتاريخ 31/1/89 از بيمارستان شهيد رجائي و پرسنل خدوم آن مرکز به مناسبت ميلاد حضرت زينب (س)وروز پرستار ديداري داشتند

همايش علمي ساليانه انجمن بررسي مطالعه درد درايران

همايش علمي ساليانه انجمن بررسي مطالعه درد درايران به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل دهمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي مطالعه درد درايران مورخ 23و 24 ارديبهشت ماه 89 در مرکز همايش هاي بين المللي رازي برگزار مي شود براسا س اين گزارش اين همايش داراي امتياز بازآموزي براي پزشکان، دندانپزشکان، پيراپزشکان، داروسازان وکليه رشته هاي علوم پايه پزشکي ( کارشناسي به بالا ) مي باشدعلاقمندان مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت www.iranianpainsociety.orgمراجعه نمايند

حساب پشتيبان براي پرسنل بيمارستان مرکزپرتودرماني شهيدرجايي بابلسرتوسط بانک ملي استان مازندران

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل مرکزپرتودرماني شهيدرجايي بابلسر با هماهنگي وهمکاري بانک ملي استان مازندران براي پرسنل آن بيمارستان حساب پشتيبان افتتاح نموده است به گزارش روابط عمومي اين مرکزبا همت مسئولين وهمکاري بانک ملي استان مازندران براي پرسنل شريف مرکزاعم از: رسمي وپيماني ، تبديل وضع وطرحي دربانک ملي بابلسر حساب پشتيبان افتتاح گرديد قابل به ذکر است ازمزيت اين حساب تعلق سود روز شماربه حساب شخصي پرسنل مي باشد

همايش کشوري بيماريهاي التهابي روده-IBD در دانشگاه علوم پزشکي وخدمات درماني گيلان

با همکاري مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش وکبد همايش کشوري بيماريهاي التهابي روده-IBD در دانشگاه علوم پزشکي وخدمات درماني گيلان به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، فراخوان شرکت در همايش کشوري بيماريهاي التهابي روده-IBD در دانشگاه علوم پزشکي وخدمات درماني گيلان با همکاري مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش وکبد مورخ 6 خرداد 89 در رشت سالن اجتماعات مرکزآموزشي درماني رازي برگزار مي نمايد

اولين جلسه شوراي فرهنگي سال 89برگزار شد

اولين جلسه شوراي فرهنگي سال 89 دردفتررياست دانشگاه با حضوردکترابراهيم ميکانيکي، مسئول نهاد رهبري وديگراعضاي شورا درفروردين 89 تشکيل شد 63 برنامه درفروردين وارديبهشت قرائت شدکه بعدازبررسي توسط اعضاي شورامصوب شد مديردانشجويي دانشگاه نيزاز جايگزيني وپخت برنج داخلي به جاي برنج خارجي درسال جديد براي دانشجويان خبرداد.

ويژه برنامه اختتاميه اردوي جنوب و بزرگداشت دانشجوي شهيد اين دانشگاه تحت عنوان« از خاکريز تا دانشگاه» برگزار شد.

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بابل ويژه برنامه اي تحت عنوان از خاکريز تا دانشگاه را برگزار کرد.

کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بابل به عنوان مسئول شبکه همکار شمال کشور انتخاب شد

به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، در يازدهمين کنگره دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در بندرعباس که از تاريخ 31 فروردين الي 3 ارديبهشت برگزار شد، کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بابل به عنوان مسئول شبکه همکار شمال کشور انتخاب شد