فهرست

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دراستمرار طرح تحول سلامت کلینیک سیار دندانپزشکی به همت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وخیرین سلامت درکشور به تعداد80عدد توزیع شده ...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دراستمرار طرح تحول سلامت کلینیک سیار دندانپزشکی به همت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وخیرین سلامت درکشور به تعداد80عدد توزیع شده که یکی از آنها به دانشگاه علوم پزشکی بابل اختصاص پیدا کرد.

دکتر ربیعی اظهارداشت؛امیدواریم این طرح منشا اثرات خیر برای مردم شهرستان بابل به خصوص  برای مناطق محروم باشد.