فهرست

انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر رضا قدیمی به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه منصوب شد . متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر رضا قدیمی

سلام علیکم

نظر به تعهد وتخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب می گردید 

در این برهه زمانی انتظار بر تعالی وارتقاء دانشگاه در پژوهش وهمدلی وهمیاری وتکریم کارکنان واعضاء محترم هیئت علمی است .

امید است با استعانت از ذات باریتعالی ونیروی جوانی دانشجویان پژوهشگر وفرهیخته و استفاده بهینه از منابع وفرصت های موجود، در اعتلاء امر پژوهش ، موفق و موید باشید.