فهرست

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر مهدی پور امیر به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه منصوب شد .متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر مهدی پور امیر

سلام علیکم

نظر به تعهد وتخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست  معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه منصوب می گردید  

امید است در راه اعتلاء فرهنگی دانشگاه ، ارتقاء امکانات رفاهی و مدیریت مبتنی بر تکریم اساتید، دانشجویان وکارکنان، نظارت بر امور اردوها، برنامه های مفرح فرهنگی هنری، ورزشی ، محیطی پرنشاط و امید فراهم گردد.

توفیقات روزافزونتان را در راه اعتلاء جایگاه فرهنگی دانشجویی دانشگاه از خداوند متعال مسئلت دارم .