فهرست

نخستین اقدام رئیس جدید دانشگاه ادای احترام به شهدای تدفین شده در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور در مزار شهدای تدفین شده در دانشگاه به آنان ادای احترام کرد.