فهرست

دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل در نشست با نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولین شهرستانی

 رسالت دانشگاه علوم پزشکی تامین امنیت در سلامت می باشد. امیدواریم بتوانیم باکمک وزارت بهداشت وبا همت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،مسئولین استانی وشهرستانی گام مفید اثر بخش جهت سلامت مردم عزیز برداریم.

تبریک و دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین شهرستان بابل با رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، حضور دکتر نجفی نماینده مردم شریف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی، مهندس ولی زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مهندس کبود شهردار بابل، تاجداران عضو شورا شهر بابل در دفتر کار دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت حمایت و بررسی وضعیت بهداشتی، درمانی، آموزشی دانشگاه

 دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل در نشست با نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین شهرستانی گفت

رسالت دانشگاه علوم پزشکی تامین امنیت در سلامت می باشد. امیدواریم در حوزه سلامت بتوانیم باکمک وزارت بهداشت و با همت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،مسئولین استانی وشهرستانی گام مفید اثر بخش برای مردم عزیز برداریم.