فهرست

ادای احترام دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل بر سر مزار حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی(ره) نماینده فقید ولی فقیه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل،حجت السلام دکتر نیکزاد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ودیگر مدیر دانشگاهی سر مزار حضرت آیت الله حاج شیخ هادی روحانی(ره) ادای احترام نمودند.