فهرست

انتصاب رئیس دفتر ریاست و رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر محمد رضا دینی به عنوان رئیس دفتر ریاست و رئیس روابط عمومی دانشگاه منصوب شد .متن پیام بدین شرح می باشد :

همکار محترم جناب آقای دکتر محمد رضا دینی

با عرض سلام

احتراماً ، نظر به تعهد و تجارب ارزنده ،جنابعالی را با حفظ سمت بعنوان رئیس دفتر ریاست و رئیس روابط عمومی دانشگاه منصوب می نمایم .

با توجه به اینکه حوزه ریاست کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم سلامت می باشد و انضباط حاکم بر این مجموعه جزو اولویتهای مجموعه مدیریتی دانشگاه است ، لذا مقتضی است ضمن حسن انجام وظایف مربوطه در ارتقاء موارد ذیل کوشا باشید :

- هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای حوزه ریاست

- هماهنگی های لازم با کلیه معاونت ها و واحد های زیر مجموعه دانشگاه

- نظم و ساماندهی امور مرتبط با حوزه ریاست

- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب

-تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیئت رئیسه و شورای اداری دانشگاه