فهرست

دیدار رئیس آموزش وپرورش بابل با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ،دکترعلی نژاد رئیس آموزش وپرورش بابل  با حضور در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل و تبريك به دکتر سید فرزاد جلالی بعنوان رئیس جدید دانشگاه ، دیدار وگفتگو کردند.