فهرست

انتصاب مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر ثریا خفری به عنوان مشاور امور بانوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد.