فهرست

برگزاری اولین استارت آپ ویکند سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل

‍ در راستای اهداف کلان دانشگاههای و موسسات آموزش عالی و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی کشور مبنی بر توسعه فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان در آنها و همچنین منطبق بر سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بویژه موضوع حرکت بسوی دانشگاه نسل سوم، اولین رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه علوم پزشکی بابل با تاکید بر  حوزه بهداشت و سلامت به اجرا در آمد. در این رویداد که با برنامه ریزی از سوی مرکز رشد فناوری سلامت و حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به اجرا در آمد، طی مدتی حدود 54 ساعت در روزهای 16 الی 18 اسفند ماه در محل دانشکده توانبخشی، بیش از 80 نفر از دانشجویان این دانشگاه به همراه تنی چند از دانشجویان دیگر مراکز آموزشی مورد آموزش قرار گرفتند.