فهرست

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بابل:

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در سفر یک روزه به بابل وطی نشستی بامدیران پرستاری بیمارستانهای بابل عنوان داشت وگفت:بر پرستاری جامع نگر تاکید خاصی داریم، و تمام تلاش خود را در راستای برنامه ریزی برای پرستاری جامع نگر خواهیم داشت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اذعان داشت: رشته پرستاری از مشاغل سخت وحساس است و نیاز به رشد و حمایت دارد.

دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بابل از دانشگاه های قدیمی پیشرو و موفق می باشد و خدمات قابل قبولی را به مردم عزیز ارائه میدهد.