فهرست

بازدید عیدانه فرماندار، رئیس شورا، شهردار و مسئولین کمیته‌های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، در دومین روز از سال نو فرماندار، رئیس شورا، شهردار و مسئولین کمیته های ستاد خدمات سفر بابل از بیمارستان روحانی بابل بازدید کردند.