فهرست

‍ انتصاب معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر رضا قدیمی به عنوان معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر رضا قدیمی

دانشیار محترم دانشگاه

به موجب این ابلاغ، بعنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و با  بهره گیری از توان علمی وپژوهشی اساتید ودانشجویان دانشگاه، نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به اهداف ذیل مبذول فرمایید:

-حرکت در راستای اهداف پژوهشی کشور ودانشگاه

-روان سازی فرآینده های حوزه پژوهشی ضمن رعایت عدالت بین واحدهای مختلف دانشگاه

- توجه به پژوهش های کاربردی مبتنی بر نیاز های نظام سلامت

-تقویت وگسترش واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی

-تربیت نیروی انسانی پژوهشگر وتوانمند سازی اعضای هیات علمی ودانشجویان

-توسعه زیر ساخت های پژوهشی وفناوری دانشگاه

-تلاش برای توسعه تحقیقات در زمینه های اپیدمیولوژی وهمچنین ثبت دقیق بیماریهای شایع غیرواگیر وکشنده بویژه سرطان ها وبیماریهای قلبی وعروقی