فهرست

تقدیر وتجلیل از خدمات چند ساله دکتر محمد خاکزاد پزشک فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ، از خدمات چند ساله دکتر محمد خاکزاد پزشک فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و اعضا هیئت رئیسه دانشگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است:دکتر خاکزاد پس از چند سال خدمات شایسته به مقام بازنشستگی نائل شد.