فهرست

تجلیل از مداحان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ، تجلیل از مداحان دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم زیارت عاشورا مورخ 21/1/97 در مسجد امام علی(ع)دانشگاه برگزارشد.