فهرست

عیادت از بیماران بخش هماتولوژی بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر فرخی قائم مقام ریاست دانشگاه در  امور مشارکت های اجتماعي دانشگاه ، معاون توسعه مديريت و منابع بيمارستان روحاني،اعضای محترم انجمن امداد و ديگر مسئولين بیمارستانی مورخ ٢١ فروردين ٩٦ از بيماران بخش هماتولوژي بيمارستان روحاني عیادت نمودند.