فهرست

بازدید حجت السلام والمسلمین روحانی امام‌جمعه بابل از بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل حجت السلام والمسلمین روحانی امام‌جمعه بابل از بیمارستان روحانی (ر ه) ، بخش‌های اورژانس ،CCU  بازدید و از بيماران بخش عیادت نمودند.