فهرست

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود ورونمایی از نقشه جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها مورخ 17 مهر ماه 96 در سالن همایش دانشگاه برگزار شد.