فهرست

اطلاعیه /برگزاری سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی ومراسم بزرگداشت روز جهانی ماما در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت درمان دانشگاه در نظر دارد مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما وسومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در روز سه شنبه مورخ 18/2/97 از ساعت 9 الی 13 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار نماید.

از علاقمندان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.