فهرست

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما و سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

   به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما و سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی به همراه نمایشگاه دستاوردها و مشاوره رایگان با حضوردکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه ، ولی زاده فرماندارشهرستان ، شهردار، رئیس واعضای شورای شهر ، معاونین ، مدیران، کارکنان ودانشجویان مورخ 19/2/97 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار گردید.

گفتنی است: اهداء جوایز به ماماهای برترونمونه کشوری ، بیمارستانهای برتر در ترویج زایمان طبیعی و پخش کلیپ وموسیقی از برنامه های این جشنواره بوده است.