فهرست

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه در دهمین جشنواره فرهنگی سیمرغ

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ،  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل توانستند در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ موفق به کسب مقام های شایسته ای گردند. رتبه های دانشجویان در این جشنواره به این شرح می باشد:

 استندآپ کمدی فرهنگ سلامت دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور:

رتبه سوم: علیرضا خرمی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مجری گری بخش آزاد دانشجویان علوم پزشکی کشور:

رتبه سوم: معصومه حاجی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل

اهدای جوایز نمایشنامه خوانی بخش آزاد دانشجویان علوم پزشکی:
 بهترین گروه نمایشنامه خوانی:

گروه نمایشنامه خوانی "خشم شدید فیلیپ هوتس" به کارگردانی ملیحه لطفی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

 بهترین نقش خوان مرد:

شایسته تقدیر: محسن رضوانی برای نمایشنامه "خشم شدید فیلیپ هوتس"

 بهترین کارگردان:

ملیحه لطفی برای نمایش "خشم شدید فیلیپ هوتس"

اهدای جوایز تئاتر صحنه ای بخش آزاد دانشجویان علوم پزشکی:

 بهترین نمایشنامه نویسی:

نمایشنامه "سونامی" به نویسندگی سوگند جبلی از دانشگاه علوم پزشکی بابل