فهرست

برگزاری دومین همایش ملی شفای پایداردر دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دومین همایش ملی شفای پایدار با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر خدادوست مشاور وزیر و مدیر کل طب سنتی وزارت بهداشت،دکتر طباطبایی رئیس دانشکده علوم قرآنی وعلوم حدیث،جمعی اساتید واعضا هیات علمی ودانشجویان وکارکنان  در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.