فهرست

جلسه دکتر سید فرزاد جلالی "ریاست محترم دانشگاه" با دکتر آخوندزاده " قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت"

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ، جلسه دکتر سید فرزاد جلالی "ریاست محترم دانشگاه" با دکتر آخوندزاده " قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت" در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۹۷ در دفتر ریاست دانشگاه  برگزار گردید.

 در این جلسه که با حضور معاونین تحقیقات و درمان، مدیر امور پژوهشی و مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه برگزار شد، راهکارهای ارتقاء وضعیت پژوهش دانشگاه با توجه به محدودیت های جدی مالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.