فهرست

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری دانشگاه از نصب و راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه به آدرس http://nobat.mubabol.ac.ir خبر داد.

ایشان افزودند: در حال حاضر این طرح بصورت پایلوت6 ماهه در مرکز باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س) آماده بهره برداری است و بعد از پایش و ارزیابی نرم افزار و سایر مراحل قانونی ،بصورت یکپارچه در سایر مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه راه اندازی خواهد شد .

وی در ادامه افزود:در حال حاضر مراجعان مرکز فوق الذکر می توانند با مراجعه به سامانه ،طی مراحل بسیار کوتاه نوبت خود را ثبت و با در دست داشتن شماره رهگیری در تاریخ مقرر به واحد پذیرش مراجعه نمایند.

گفتنی است: آن مدیریت جهت تسهیل فرآیند نوبت دهی و فرهنگ سازی در حال هماهنگی با دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهرستان است تا امکان استفاده از سامانه مذکور برای همه ی اقشار جامعه فراهم گردد.