فهرست

اطلاعیه/ انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

انجمن علمی مدیریت سلامت ایران  با هدف توسعه فرهنگ علمی مدیریت سلامت جهت گسترش همکاری های خود ازمیان مدیران،دانش آموختگان و دانشجویان رشته های  مرتبط عضوگیری  می نماید.

قابل ذکر است علاقمندان  می توانند جهت اطلاعات تکمیل وفرم در خواست عضویت انجمن در سایت انجمن   به آدرس www.ihma.ir مراجعه نمایند.