فهرست

بازدید سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل از نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر شهبازی سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه در آخرین روز از نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر بازدید نمودند.