فهرست

نشست دکتر شهبازی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل با رابطین روابط عمومی واحدها

یه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر شهبازی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل با مسئولین روابط عمومی معاونت ها، دانشکده ها و  بیمارستانها مورخ 13 تیر ماه 97 در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست دکتر شهبازی روابط عمومی را یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار، و به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان دانست.

وی اذعان داشت : مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند راه های توسعه و سازندگی و پیشرفت را برای مدیران به ارمغان آورند.

در ادامه مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و خواستار برپایی نشست های ماهیانه جهت پیشرفت و تقویت واحدها شدند .