فهرست

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اساتید واعضای هیات علمی دانشگا ههای علوم پزشکی کشور به مدت سه روز مورخ 26 لغایت 28 مهر ماه در سالن همایش امام علی (ع) در حال برگزاری می باشد