فهرست

حضور رئیس دانشگاه در تمرین نهایی تیم والیبال دانشجویی

به  گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی پورامیر، معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر محمدرضا دینی مسئول دفتر ریاست دانشگاه شنبه ۱۳ مرداد در تمرین پایانی تیم والیبال دانشگاه شرکت کردند.

 دکتر پورامیر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل در این دیدار صمیمانه ازچگونگی برگزاری تمرینات و همچنین اهتمام معاونت فرهنگی و دانشجویی در پیگیری مطالبات ورزشکاران توضیحاتی ارائه نمودند.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل حمایت همه جانبه خود را از ورزش دانشجویی دانشگاه اعلام نمود و از والیبالیست های تیم خواست تا با ارائه بازی های خوب  علاوه بر ارتقاء سطح سلامت خود، سهمیه ورودی المپیاد را کسب نمایند.

گفتنی است تیم والیبال دانشگاه با سرپرستی حسین مرادی جهت کسب سهمیه المپیاد دانشجویی ۱۴ مرداد به شهر شاهرود اعزام گردید.