فهرست

بابل میزبان چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل؛در همایش سه روزه باکتری شناسی پزشکی ایران عنوان کرد وگفت،خوشحالیم این کنگره برای اولین بار در دانشگاهی خارج از شهر تهران با مشارکت حدود 100عضو هیات علمی از اساتید شاخص و برجسته  رشته های تخصصی باکتری شناسی،عفونی،داخلی،اطفال،دندانپزشکی،میکروب شناسی و..... به عنوان کمیته علمی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود؛امیدواریم  با برگزاری این گونه همایش دستاوردهای خوبی برای میهن اسلامی داشته باشد تا برای درمان بیماران عزیز مفید واثر بخش باشیم