فهرست

برگزاری سمینار سه روزه تغذیه با شیر مادر در بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیرمادر، سمینار سه روزه ارتقای سلامت کودکان و ترویج با شیر مادر توسط معاونت درمان دانشگاه با همکاری اعضای هیات علمی گروه کودکان دانشگاه برگزار شد.
دراولین روز برگزاری سمینار دکترقاسم زاده  معاون درمان دانشگاه، ضمن خیر مقدم به اساتید و شرکت کنندگان، براجرای 10 اقدام دوستدار کودک تاکید نمودند. 
در ادامه دکتر زاهد پاشا استاد گروه نوزادان دانشگاه مباحث علمی واخلاقی تغذیه با شیر مادر درساعات اول پس از تولد را بیان داشتند. 
همچنین دبیرعلمی این سمینار دکتراسماعیلی فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه درخصوص تغذیه با شیر مادر ایراد سخنرانی نمودند.
لازم به ذکر است سمینار ارتقای سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر تا ساعت 14 روز پنجشنبه 25 مردادماه درسالن دکتر خالق نژاد در بیمارستان آیت الله روحانی ادامه خواهد داشت