فهرست

اهدای یک دستگاه دیالیز و یک دستگاه آنالیز به بیمارستان شهید بهشتی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی، دکتر اکبرزاده رئیس این بیمارستان از اهدای یک دستگاه دیالیز و یک دستگاه آنالیز توسط خانواده نیکوکار به این مرکز خبر داد.

 دکتر اکبرزاده گفت: خانواده محترم اعظامی در اقدامی شایسته و خداپسندانه یک دستگاه دیالیز پیشرفته و یک دستگاه پیشرفته آنالیز گازهای خون شریانی(ABG) به بیمارستان شهید بهشتی بابل اهداء نمودند.