فهرست

برگزاری دومین جلسه کمیته علمی کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،  دومین جلسه کمیته علمی "کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران" در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

 در این جلسه که با حضور اعضاء انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، اعضاء هیات علمی گروههای نوروسرجری دانشگاههای علوم پزشکی بابل و مازندران، معاون تحقیقات و فن آوری و مدیران دانشگاه، تشکیل گردید، مقالات واصله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

همچنین پیش نویس برنامه علمی همایش تنظیم تا در جلسه بعدی کمیته علمی نهایی گردد.

شایان ذکر است که این کنگره در تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ مهر سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد گردید.