فهرست

نشست نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و کارآفرینان مازندران با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نشست نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و کارآفرینان مازندران با حضور خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، نمایندگان تشکل های بابلی  مورخ اول آبان ماه 96در سالن همایش استانداری برگزار گردید .