فهرست

اهدای عضو بیمار بابلی، جان 3 بیمار نیازمند را نجات داد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده معاون درمان این دانشگاه از هفتمین مورد اهدا عضو در سال ۹۷ در شهرستان بابل خبر داد.

شادروان سید مهدی حسینی ۴۵ ساله اهل روستای بیجی کلا بابل که بدلیل فشار خون بالا علیرغم تلاش پزشکان و همکاران  ICU جراحی بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل دچار مرگ مغزی شده بود، با مهرورزی و نیک اندیشی همسر و فرزند دلبندش به تهران جهت اهدای عضو منتقل شد.

اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل کبد و  ۲کلیه به ۳ نفر حیات دوباره بخشید و همچنین با اهدای نسوج، افراد بیشماری از معلولیت رهانیده شدند.

شادروان حسینی شصت ویکمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل  از سال ۱۳۸۴ تا کنون و هفتمین مورد سالجاری بوده است.

روحش قرین رحمت خداوند..