فهرست

اطلاعیه/ سمینار رایگان توانمند سازی بانوان (هنر زن بودن)

استانداری مازندران درنظر دارد سمینار رایگان توانمند سازی  بانوان (هنر زن بودن) با حضور استاد پریسا مافی روانشناس وکارشناس صداوسیما تهران ویژه کارمندان وخانواده محترمشان  مورخ 6 لغایت 9 آذر 96 ساعت 16تا18 ،18 تا 20 عصر در سالن آمفی تئاتراداره ارشاد استان  برگزار نماید.

ازعلاقمندان جهت حضور در این سمینار دعوت بعمل می آید.