فهرست

برگزاری دومین همایش ملی وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دومین همایش ملی  وچهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت ومنابع نظام سلامت مورخ 8 لغایت 9 آذرماه 96 برگزار می شود

گفتنی است :  اهداف اصلی  وویژه همایش:ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه های اداری مالی نظام سلامت،تقویت و توسعه ارتباطات علمی و همکاری های بین دانشگاهی،.توانمندسازی کارکنان غیرهیات علمی برای انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های اجرایی، استفاده بهینه از داده های حاصل از نظام ثبتی موجود در حوزه ­های اجرایی،احصاء پژوهش ­های انجام شده در حوزه­ های اجرایی نظام سلامت  (به شکل چکیده و مقاله کامل)وتقویت علمی فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت می باشد .