فهرست

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه از اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی (دفتر فنی) دانشگاه بازدید نمودند.

                                      

گفتی است رئیس دانشگاه به همراه هیئت رئیسه و جمعی از مدیران به مناسبت 5 اسفند روز مهندس از اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی( دفتر مهندسی) دانشگاه بازدید کردند.