فهرست

جشن روز مهندس ویژه کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جشن روز مهندس ویژه کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل  با حضور معاونین و مسئولین دوشنبه ۶ اسفند97 در سالن توانمندسازی معاون تحقیقات و فناوری  برگزار شد.