فهرست

آغاز کاشت نهال های جنگلی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، همزمان با  هفته منابع طبیعی و در راستای توسعه فضای سبز، حفظ و نگهداری درختان و محیط زیست، همچنین ترویج فرهنگ کاشت درخت و درختکاری، کاشت نهال های جنگلی  با حضور دکتر  سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه، علاقمندان و دوست داران طبیعت در دانشگاه انجام گرفت.