فهرست

برگزاری چهارمین همایش شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، چهارمین همایش شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی با حضور دکتر ظریف، دکتر نمکی، دکتر ملک زاده، معاونین تحقیقات دانشگاههای وزارت بهداشت و محققین برجسته کشوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

گفتنی است در این همایش از ۶۰۰ نفر از محققین برجسته حوزه سلامت کشور تقدیر بعمل آمد. همچنین از دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر کریم الله حاجیان و دکتر علی اکبر مقدم نیا در لیست محققین سرامد قرار داشتند.