فهرست

برگزاری اولین دوره کارگاه دو روزه PHTM در اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بابل

 به گزارش روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل، به منظور آموزش PHTM  به تکنسینهای اورژانس کشور، و گذراندن دوره آزمون رتبه بندی کشوری  سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اولین دوره کارگاه آموزشی PHTM به مدت دو روز  ۱۴و ۱۵اسفند ماه 97  تحت نظارت قطب در حال برگزاری می باشد.

گفتنی است مباحث آموزشی در روز اول کارگاه شامل بررسی صحنه و ارزیابی اولیه، راه هوايي، تنفس،ونتيلاسيون و اکسیژناسيون، خونریزی و شوک و ناتوانی و معلولیت بوده است.

قابل ذکر است این دوره با شرکت 24 نفر از کارشناسان فوریتهای پزشکی بابل در چهار گروه 6 نفره، به صورت تئوری و عملی در ایستگاه های مربوطه،  توسط اساتید دکتر لعلی ( ریاست اورژانس پیش بیمارستانی بابل و متخصص طب اورژانس ) دکتر باقریان( متخصص طب اورژانس ) دکتر محمدیان( متخصص طب اورژانس ) آموزش داده شد.