فهرست

تولد ۱۳۶۹ نوزاد در دوران ویروس کرونا در بابل

زندگی بی وقفه در حال دویدن است و هیچ چیز تا کنون نتوانسته زنجیره امید و جریان زندگی را متوقف سازد و اکنون در این برهه از زمان که جهان درگیر بیماریست، هیچ چیز به اندازه تولد نخواهد توانست امید را در دلها بکارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری، تعداد ۱۳۴۸ نوزاد در بابل بدنیا آمدند که از این تعداد ۲۷ زایمان دوقلو و یک زایمان سه قلو بوده است.
گفتنی است در اسفند ماه ۵۲۶ نوزاد، فروردین ۵۴۸ و تا ۱۵ اردیبهشت ۲۹۵ نوزاد در بیمارستانهای دولتی و خصوصی بابل دیده به جهان گشودند.