فهرست

تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه اورژانس بابل مرتبط با حوادث ترافیکی سال ۹۸ شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی اورژانس بابل، دکتر لعلی رییس اورژانس بابل آمار تفکیکی نوع وسیله عامل تصادف در سال ۹۸ به ترتیب شیوع را به شرح زیر اعلام کرد:
تصادف به علت خودرو سواری عامل ۲۶۲۷ ماموریت، تصادف موتورسوار ۱۵۵۹ ماموریت، ۹۲۶ مورد ماموریت برای تصادف عابر پیاده، تصادف با عامل دوچرخه ۱۲۰ مورد، ۳۶ مورد ماموریت به علت تصادف با عامل مینی بوس،۳۰ مورد ماموریت تصادف سواری تیلر، ۲۷ مورد ماموریت تصادف با خودرو سنگین و ماموریت تصادف با عامل تراکتور ۲ مورد بوده است.
دکتر لعلی در ادامه در مورد سن و جنس مصدومین حوادث ترافیکی سال ۹۸، جنس مرد بیشتر از زن دچار حوادث ترافیکی شده و بیشترین گروه سنی درگیر حوادث ترافیکی در بابل در بین سنین ۳۰-۶۴ سال بوده است که تفکیک آن به شرح جدول فوق می باشد: