فهرست

برگزاری سمپوزیوم وبینار با محوریت بین المللی سازی آموزش عالی در بحران کرونا

معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد سمپوزیوم وبینار با محوریت بین المللی سازی آموزش عالی در بحران کرونا را در تاریخ 29، 30، 31 اردیبهشت ماه ( ساعت 16:30 لغایت 19:30 ) برگزار نماید.
گفتنی است ثبت نام رایگان می باشد.
قابل ذکر است این سمپوزیوم وبینار با محوریت بین المللی سازی آموزش عالی در بحران کرونا، به زبان انگلیسی و با حضور بیش از 25 سخنران صاحب نام در سطح ملی و بین الملل برگزار می شود.

لینک ثبت نام

توضیحات بیشتر