فهرست

برگزاری کارگاه آشنایی با حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

موسسه آموزشی ره دانش ثریا مبنی بر اجرای کارگاه آشنایی با حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 27لغایت 29 دی ماه  96 در جزیره کیش برگزار می نماید.

از علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه  دعوت بعمل می آید.