فهرست

دومین روز نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بر اساس برنامه ريزي وزارت بهداشت، نمايشگاه‌هايي با عنوان پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در سراسر کشور و همزمان در شهرستان بابل از روز ۱۷ تیر ماه آغاز بکار کرد.

دومین روز نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت شهرستان بابل توسط معاونت بهداشتی مورخ ۱۸ تیر۹۶ در محل پیاده راه آیت‌اله سعیدی بابل جنب مجتمع عطر زیستان برگزار شد.
گفتنی است :نمایشگاه تا ۲۰ تیر ۹۶ هر روز ساعت:  ۱۲:۳۰-۹ و ۲۲-۱۸ در محل فوق دایر می باشد.